Onze praktijk

De praktijk

De ontwikkelingen binnen de mondzorg staan nooit stil. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische innovatie vergen onze continue aandacht en inspanningen om onze cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. In praktische zin vormen deze ontwikkelingen aanleiding tot meer aandacht voor kwaliteitsbewaking binnen onze praktijk.

Kwaliteit is een veelzijdig begrip binnen de zorg. Binnen de mondzorg wordt kwaliteit steeds belangrijker. Om hier op gepaste wijze in te spelen, is het van belang om aan te geven wat we onder kwaliteit verstaan.

Op deze pagina zullen wij u binnenkort voorzien van meer informatie over onze missie en visie over kwaliteitsverbetering in de praktijk.