Praktische zaken

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur tevoren bericht te geven. Anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd voor de behandeling in rekening te brengen.